Liturgijska čitanja za 4. nedjelju kroz godinu A – 29. 01. 2023.

Liturgijska čitanja za 4. nedjelju kroz godinu A – 29. 01. 2023.

Prvo čitanje Sef 2,3; 3,12-13

Čitanje Knjige proroka Sefanije

Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Gospodnjega.

»Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pâsti i odmarati se i nitko im neće smetati.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 146,6c-10

Pripjev: Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!

 

Gospodin ostaje vjeran dovijeka,

potlačenima vraća pravicu,

a gladnima kruha daje.

 

Gospodin oslobađa sužnje.

Gospodin slijepcima oči otvara.

Gospodin uspravlja prignute,

Gospodin ljubi pravedne.

Gospodin štiti pridošlice.

 

Sirote i udovice podupire,

a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka,

tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

 

Drugo čitanje 1Kor 1, 26-31

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lúde svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje Mt 5,1-12a

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:

Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru.

I kad sjede, pristupe mu učenici.

On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«

Riječ Gospodnja.

—————————————

Molitva vjernika

Braćo i sestre, uputimo iskrene molitve Bogu Ocu koji nam u svome Sinu daje savršen primjer pravednosti i ustrajnosti na putu spasenja:

  1. Nebesko si Kraljevstvo obećao svojim pravednim i poniznim slugama. Učini Crkvu predvodnicom vršenja djela pravde i poniznosti u ovome svijetu, molimo te.
  2. Da bi tvoja Crkva opstala, potrebni su joj ponizni i neustrašivi pastiri. Čuvaj pastire svete Crkve od svih napasti te im udijeli blago i milosrdno srce, spremno na slušanje i pomoć, molimo te.
  1. U raznim krajevima svijeta vladaju nemiri. Hrabri mirotvorce da se njihov poziv na mir glasnije čuje, a progonjenima i ranjenima budi utjeha i pomoć, molimo te.
  2. Mnogi su ljudi potrebni milosrđa. Izlij na nas svoje milosrđe da ga možemo darivati potrebitima u izobilju kao što ga ti nama daruješ, molimo te.
  3. Borimo se protiv grijeha i vapimo za tvojim nebesima. Na posljednjem nam sudu budi milostiv i uvedi nas u svoje nebesko Kraljevstvo, molimo te.

Bože Oče, unatoč svim bolima i patnjama koje nas mogu zadesiti u ovome svijetu, želimo i nadalje živjeti pravedno i po tvojim zapovijedima, stoga te usrdno molimo da ove naše iskrene molitve poslušaš i po svojoj neizmjernoj milosti uslišiš. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 Preuzeto sa https://www.hilp.hr

Back to Top