Liturgijska čitanja za 25. nedjelju kroz godinu/B – 19. 09. 2021.

Prvo čitanje – Mudr 2, 12.17-20
Čitanje Knjige Mudrosti

Rekoše bezbožnici: »Postavimo zasjedu pravedniku jer nam smeta i protivi se našem ponašanju, predbacuje nam prijestupe protiv zakona i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj. Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove, istražimo kakav će biti njegov svršetak. Jer ako je pravednik Božji sin, On će se za nj zauzeti i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih. Zato ga iskušajmo porugom i mukom da upoznamo blagost njegovu i da prosudimo strpljivost njegovu. Osudimo ga na smrt sramotnu, jer će mu, kako veli, doći izbavljenje.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 54, 3-6.8
Pripjev: Bog krijepi život moj!

Spasi me, Bože, svojim imenom
i jakošću svojom izbori mi pravdu!
Poslušaj, Bože, moju molitvu
i usliši riječi usta mojih!

Oholice ustadoše na me
i moj život traže silnici:
na Boga se ne osvrću.

Evo, Bog mi pomaže,
Gospodin krijepi život moj.
Od srca rado ću ti žrtvovati,
slavit ću ti ime, Gospodine, jer je dobrostivo.

Drugo čitanje Jak 3, 16 – 4, 3
Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Predragi: Gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.
Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje Mk 9, 30-37
Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke lju­dima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.
I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: »Što ste putem raspravljali?« A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: »Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslu­žitelj!« I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: »Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla.«
Riječ Gospodnja.

————————————————————————————

Molitva vjernika

19. rujna 2021. – Zaziv Duha Svetoga

Braćo i sestre, utecimo se Bogu Ocu usrdnim molitvama kako bismo mogli i znali u svemu nasljedovati njegovog Sina Isusa. Recimo zajedno:
               Bože, usliši naše molitve!
1. Sin Božji nas uči poniznosti na primjeru malenosti. Učini svoju Crkvu poniznom sljedbenicom Kristovog nauka, molimo te.

2. Krist je na primjeru malenoga djeteta učenike poučio kako treba prihvatiti Boga u život. Podaj svojim pastirima duha milosrđa da znaju uvijek primati djecu Božju koja su im povjerena i odgajati ih po Božjim zapovijedima, molimo te.

3. Da bismo bili najveći, trebamo zatomiti svoje prohtjeve i biti drugima poslužitelji. Daj da poslužitelji tvog oltara savjesno i s ljubavlju vrše svoje poslanje, molimo te.

4. U današnjemu su društvu narušeni mnogi odnosi, kako u obiteljima, na radnim mjestima, tako i u raznim drugim područjima. Podaj ljudima srce otvoreno za praštanje i ukloni od njih svaku pohlepu i želju za vladanjem, molimo te.

*5. Daj Gospodine, da kroz ovu školsku godinu tražimo mudrost odozgor te kroz nju učimo biti prema drugima mirotvorni, milostivi, poučljivi, puni milosrđa i dobrih plodova, molimo te.

*6. Uči nas, Gospodine, da ponizno i ispravno ištemo ono što je potrebno za spasenje duše, molimo te.

*7. Pomozi, Bože, našim roditeljima i vjeroučiteljima da nas poučavaju i odgajaju po Isusovu primjeru: blago i strpljivo, molimo te.

*8. Gospodine, školske obveze i učenje su nam ponekad radost, a češće teret i križ. Budi ti naš Pastir i vođa u ovoj školskoj godini i otjeraj od nas strah od napora i žrtve koju trebamo ulagati u usvajanje znanja znajući da će nas ono obogatiti i oplemeniti, a suočavanje sa žrtvom k tebi približiti, molimo te.

*9. Bez trpljenja nema života vječnoga. Naši su pokojni za života prihvaćali tvoj križ i bili spremni trpjeti. Podaj im stoga u vječnosti udio u svome kraljevstvu, molimo te.

Svako se maleno dijete sigurno predaje u zagrljaj Oca nebeskoga. Podaj nam, Oče, tu istu vjeru malenoga djeteta kako bismo ti s pouzdanjem predavali svoje svakodnevne brige i probleme, i u svemu se tebi utjecali. Po Kristu, Gospodinu našemu.

* čitaju vjeroučenici

Preuzeto sa https://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2021&mj=9&dan=5

Back to Top