Liturgijska čitanja za 2. nedjelju došašća/C – 05. 12. 2021.

Prvo čitanje: Bar 5,1-9

Čitanje Knjige proroka Baruha

Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje, ogrni se plaštem Božje pravednosti, stavi na glavu vijenac slave Vječnoga jer Bog će pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom i zasvagda ti dati ime: Mir pravednosti’ i ’Slava bogoljubnosti’. Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko i obazri se na istok: Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru od istoka do zapada, na zapovijed Svetoga, radujuć se što ih se spomenuo Bog. Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj, a gle, Bog ih tebi vraća

nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku. I naredi Bog: neka se snize sve visoke gore i vječne klisure; nek se doline ispune i poravna zemlja da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje. A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu Izraelu po Božjoj zapovijedi, jer Bog će voditi Izraela u radosti, svjetlom svoje slave prateć ga milosrđem svojim i pravednošću.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Pripjev: Silna nam djela učini Gospodin: opet smo radosni.

 

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,

bilo nam je ko da snivamo.

Usta nam bjehu puna smijeha,

a jezik klicanja.

 

Među poganima tad se govorilo:

»Silna im djela Gospodin učini!«

Silna nam djela učini Gospodin:

opet smo radosni!

 

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše

ko potoke negepske!

Oni koji siju u suzama

žanju u pjesmi.

 

Išli su, išli plačući

Noseći sjeme sjetveno;

Vraćat će se pjesmom

Noseći snoplje svoje.

 

Drugo čitanje: Fil 1,4-6.8-11

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada – uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa.

Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Lk 3,1-6

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:

»Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’

Riječ Gospodnja.

 

—————————————————–

MOLITVA VJERNIKA

Potrebni neizmjerne Božje ljubavi u kojoj žudimo ljubiti jedni druge i plodonosno živjeti za vječnost u kraljevstvu Božjem, uputimo Bogu Ocu svoje molitve. Recimo zajedno:

Očisti nam srca, Gospodine!

  1. Posvetio si svećenike svoje Crkve i poučio ih kako pripravljati put tvome Sinu u srcima svojih vjernika. Daj da hrabro vrše povjerenu im službu kako bi svoje vjernike čiste i besprijekorne doveli pred tvoga Sina, molimo te.
  2. Ivan Krstitelj je životom i djelima pozivao na obraćenje koje vodi k spasenju. Otvori svim ljudima oči i srce kako bi spoznali svoju grešnost i podaj im snage za istinsko obraćenje, molimo te.
  3. Prvi je korak svakoga obraćenja prihvaćanje stvarnosti i želja za promjenom. Učini sve ispovjednike vrsnim poznavateljima ljudskih srdaca kako bi znali ljude usmjeriti na put promjene, molimo te.
  4. Svjedočimo velikom zatvaranju ljudi jednih prema drugima i nedostatku prave i iskrene ljubavi. Oslobodi nas površnosti i sebeljublja te nam otvori srca da uvidimo potrebe drugih i da ih ljubimo kako nas tvoj Sin uči, molimo te.
  5. Svi smo na putu ka koncu vremenitosti. Daj da se neprestano trudimo pripravljati put Gospodinu kako bismo po završetku ovozemaljskog života uživali spasenje u tvome kraljevstvu, molimo te.

Tvoja nas ljubav pokreće i obraća na bolje kada joj se prepustimo da nas vodi. Daj da budemo otvorena srca za prihvaćanje obraćenja kako bi svako tvoje dobro djelo u nama započeto bilo i dovršeno za vječnost. Po Kristu, Gospodinu našemu.

.  

Preuzeto sa https://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2021&mj=9&dan=5

Back to Top