Liturgijska čitanja za 6. nedjelju Uskrsa – 22. 05. 2022.

Prvo čitanje: Dj 15, 1-2.22-29

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Siđoše neki iz Judeje u Antiohiju i počeše učiti braću: »Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.« Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja.

Tad apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeći među braćom. Po njima pošalju ovo pismo:

»Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji – pozdrav!

Budući da smo čuli kako vas neki od naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše, zaključismo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom, ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista. Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni će vam i usmeno priopćiti to isto. Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno: uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete učiniti. Živjeli!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 67, 2-3.5-6.8

Pripjev: Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

 

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,

obasjao nas licem svojim,

da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,

svi puci tvoje spasenje!

 

Nek se vesele i kliču narodi

jer sudiš pucima pravedno

i narode vodiš na zemlji.

 

Neka te slave narodi, Bože,

svi narodi neka te slave!

Bog nas blagoslovio!

Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

 

 

Drugo čitanje: Otk 21, 10-14.22-23

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Anđeo me prenese u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu; okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.

Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac! I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Iv 14, 23-29

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.

To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam: ’Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.«

Riječ Gospodnja.

———————————————-

MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, iskrenim se molitvama utecimo Bogu Ocu te ga zamolimo da nam pošalje svoga Duha koji će nas poučavati u Istini i svojim nas darovima obogaćivati za plodonosno djelovanje u ovozemaljskom životu:

  1. Tvoja se Crkva diljem svijeta pokušava prilagoditi izazovima današnjice. Daruj joj Duha Branitelja da je poučava kako djelovati da zadrži Kristovu autentičnost, molimo te.
  2. Tvoj je Sin svoje učenike poučio o otajstvu spasonosne Božje ljubavi prema svakome čovjeku. Daj da pastiri tvoje svete Crkve iznad svega naviještaju veličinu te neizmjerne Božje ljubavi, molimo te.
  3. Svijetom i dalje vrve nemiri koji ranjavaju mnoge narode. Podaj nam svima zavapiti Duhu Svetome i skrušena srca moliti za prijeko potreban mir, molimo te.
  4. Najveće blago svijeta jesu obitelji iz kojih se rađaju novi naraštaji. Blagoslovi sve obitelji svijeta te ih učini ognjištima prave Božje ljubavi i svetosti, molimo te.
  5. Danas su se oko tvoga stola okupili i naši prvopričesnici: ispuni ih revnošću i udijeli im živu vjeru, čvrsto ufanje i iskrenu ljubav, molimo te.
  6. Tvoj nam je Sin ostavio svoj mir kako bismo hrabro i s pouzdanjem u vječnost u tvome kraljevstvu kročili ovozemaljskim putevima. Svim pokojnima udijeli vječni mir kao nagradu za vjernost nasljedovanja, molimo te.

Bože Oče, želja nam je tebe neizmjerno ljubiti i u vječnosti se kod tebe jednom nastaniti. Usliši ove naše molitve i prati nas svojom ljubavlju u svim ovozemaljskim kušnjama. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 Preuzeto sa https://www.hilp.hr

Back to Top