Čitači

Liturgijska čitanja za 23. nedjelju kroz godinu – B – 05.09.2021.

Prvo čitanje: Iz 35, 4-7a

Uši će se gluhih otvoriti, njemákov će jezik klicati.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!« Sljepačke će oči tad progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemákov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti vode, i u stepi potoci, sažgana će zemlja postat jezero, a tlo žedno izvori.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 146, 6c-10

Pripjev: Hvali, dušo moja, Gospodina!

On ostaje vjeran dovijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje, Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne.

Gospodin štiti pridošlice, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

 

Drugo čitanje: Jak 2, 1-5

Nije li Bog izabrao siromahe baštinicima Kraljevstva?

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Braćo moja! Vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću! Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: »Ti lijepo ovdje sjedni!«, a siromahu reknete: »Ti stani — ili sjedni — ondje, podno podnožja moga!«, niste li u sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude? Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 7, 31-37

Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.

A Isus ima zabrani da nikome ne kazuju. No što im je više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: „Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.“

Riječ Gospodnja

Preuzeto sa https://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2021&mj=9&dan=5

Back to Top