Župno vijeće

Župno vijeće  župnikovo je savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi. 

Broj članova vijeća ovisi o veličini zajednici, a kreće se između 3 i 11 članova koji se biraju izravno. Izabrani članovi mogu izabrati dodatne članove ako se za tim ukaže potreba.  Osim izabranih članova u župno vijeće ulaze i članovi po svojoj službi: župnik i pastoralna suradnica.

Izbori za župno vijeće održavaju se svake četiri godine. Birati mogu svi članovi zajednice koji su napunili 16 godina. Članom zajednice smatra se svaki katolik koji živi na području zajednice. Birani mogu biti svi članovi s navršenih 18 godina te jedan član sa 16 godina koji predstavlja mlade.

Prvo župno vijeće u našoj zajednici izabrano je 1987. godine.

Sadašnji članovi župnog vijeća su: 

 1. Italo, Željko
 2. Mišić, Jelena, zapisničarka
 3. Sergo, Delfa, zamjenica predsjednika
 4. Marić, Tomislav
 5. Dragun, Ivica, predstavnik u župi Sv. Marije Magdalene, Ingelheim
 6. Bonić, Stjepan, predsjednik, predstavnik u PR Konferenz
 7. Bilonić, Anđelko-Richard
 8. Čakarić, Danijel
 9. Samardžić, Renata, zamjenica zapisničarke, predstavnica u PR Konferenz
 10. Dodig, Ivana, predstavnica u Beiratu GKaM
 11. Kolovrat, Milan

 

 

 

Back to Top