Raspored sv. misa i pobožnosti kroz mjesec

 

Raspored sv. Misa i pobožnosti od 24.-30.09.2023.

RUJAN

24 N 25. kroz godinu – Gospa od Otkupa

10.00 – sv. Pavao, Ingelheim

12.00 – sv. Bonifacije, Mainz

25 P Aurelija, Kleofa, Zlatka

26 U Kuzma i Damjan, Delfina

19.15 – sv. Emeran, Mainz, krunica i sv. misa

27 S Vinko Paulski, Vincencija

28 Č Većeslav, Vjenceslav

29 P Mihovil, Gabrijel, Rafael

19.15 – sv. Emeran, Mainz, krunica i sv. misa

30 S Jeronim, Jerko, Jere

 

Liturgijska čitanja

Liturgijska čitanja na dvadeset i šestu nedjelju kroz godinu – A – 01.10.2023.

 

Prvo čitanje Ez 18,25-28

Ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti, živjet će i neće umrijeti.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin:
»Vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrije­ti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 25,4b-9

Pripjev: Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti!

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

 

Drugo čitanje Fil 2,1-11

Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Ima li u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite; nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego – u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih! Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu:
On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnikâ i podzemnikâ. I svaki će jezik priznati: »Isus Krist jest Gospodin!« – na slavu Boga Oca.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja Iv 10,27

Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin,
ja ih poznajem i one idu za mnom.

 

Evanđelje Mt 21,28-32

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Reče Isus glavarima svećeni­čkim
i starješinama narodnim:
»Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina.
Priđe prvomu i reče:
‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’
 On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode.
Priđe i dru­gomu pa mu reče isto tako.
A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode.
Koji od te dvojice izvrši volju očevu?«
Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus:
»Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje!
Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše.
Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«

Riječ Gospodnja.

 

MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, dobri Otac nas svakoga dana iznova poziva na obraćenje. Odazovimo se njegovu pozivu i spremno prihvatimo njegov nauk moleći zajedno:

 1. Okupio si nas u jedno stado svete Crkve i sve nas neizmjerno voliš. Daj da nas grijesi ne razdvajaju, već ujedinjuju u molitvi za obraćenje, molimo te.
 2. Tvoja je volja da svi prispijemo u kraljevstvo Božje. Blagoslovi svećenike da nas neprestano potiču na vršenje tvojih zapovijedi, molimo te.
 3. Često se trudimo izvana djelovati pobožno, dok u sebi gajimo bezbožnost. Ukloni iz naših srca svako licemjerje koje nas priječi da doživimo iskreni susret s Kristom, molimo te.
 4. Iako često veoma različiti, pred tobom smo isti kao tvoja djeca. Daj da međusobnim pomaganjem i empatijom zajedno djelujemo za spasenje svijeta, molimo te.
 5. Odlukom da ti služe, naši su pokojni prihvatili tebe kao svoga Spasitelja. Iskaži im svoju neizmjernu ljubav i uvedi ih u prostranstva svojih nebeskih vinograda, molimo te.

Dobri Oče, često zanemarujemo tvoj poziv da se odazovemo vršenju tvoje svete volje, ali nas ipak ne napušta osjećaj da je to jedini ispravan put. Ukloni iz našega društva svako suparništvo i neslogu da ti možemo u poniznosti i malenosti zajedno služiti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Preuzeto sa: https://www.hilp.hr

VJERONAUK

VJERONAUČNU POUKU SMO ZAPOČELI PREMA DONJEM RASPOREDU ZA SVE RAZREDE.

TKO SE JOŠ NIJE UPISAO NA VJERONAUK, MOŽE SE UPISATI NA SATU VJERONAUKA!!!

DOBRO NAM DOŠLI!

 


RASPORED VJERONAUKA

Ingelheim:      Veit-Stoß-Straße 5, 55218 Ingelheim

Četvrtkom:

 • 15.30 sati:    (dječji zbor i vjeronauk za sve razrede osim za prvopričesnike i krizmanike)

Mainz:         Emmeransstrasse 17, 55116 Mainz

Utorkom:

 • 16.00 (i 17.00?) sati:     8. razred (krizman.)  

Petkom:

 • 16.00 sati:    4. i 5. razred
 • 17.00 sati:    6. i 7. razred

Subotom:

 • 10.30 sati:    1. i 2. razred
 • 15.00 sati:    3. razred (prvopričesnici)

Frama:

 • Petkom u 18.00 sati

Ministranti:

 • Subotom po dogovoru

Probe pjevanja:

 • MLADI po dogovoru
 • ODRASLI     četvrtkom u 19.00 (18.00) sati

Probe folklora:

 • utorkom u 20.15 sati

Ovaj raspored vrijedi od 19.09.2023.  i podložan je promjenama!!!

Susret FRAM-e

Ponovno se susrećemo- sada smo zajedno petkom u 18.00 sati u našem centru.

Pozivamo nove članove – kontaktirajte nas (na misijski mail kontakt@mainz.kroatische-kath-gemeinde.de i pridružite nam se!

Frama HKZ – Mainz

Novi broj župnog listića

 

Upravo je iz tiska izišao novi broj župnog listića Glas zajednice. U njemu ćete naći raspored svih zbivanja u našoj zajednici kroz ljeto 2023.

Listić možete pogledati i OVDJE.

Back to Top