Liturgijska čitanja

Liturgijska čitanja – 12. nedjelja kroz godinu   – B – 23.06.2024.

 

»Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?«

 

Prvo čitanje Job 38,1.8-11

Tu nek se lomi ponos tvog valovlja.

Čitanje Knjige o Jobu

Gospodin odgovori Jobu iz oluje i reče:
»Tko li zatvori more vratnicama
kad burkajuć se navrije iz utrobe;
kad oblakom ko haljom ga odjenuh
i maglom gustom ovih ko pelenam’;
kad njegovu sam odredio među,
vrata stavio s prijevornicama?
’Dotle ćeš, rekoh, dalje ni koraka,
tu nek se lomi ponos tvog valovlja!’«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 107,23-26.28-31

Pripjev: Hvalite Gospodina jer dovijeka je ljubav njegova!

Oni koji lađama zaploviše morem
da po vodama silnim trguju:
oni vidješe djela Gospodnja,
čudesa njegova na pučini.

On reče i olujni se vjetar uzvitla
što u visinu diže valove mora.
Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu,
u nevolji duša im ginula.

Tada zavapiše Gospodinu u svojoj tjeskobi
i on ih istrže iz nevolja.
Smiri oluju u tih povjetarac,
valovi morski umukoše.

Obradovaše se tišini,
u željenu luku on ih povede.
Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu,
za čudesa njegova sinovima ljudskim!

 

Drugo čitanje 2Kor 5,14-17

Novo, gle, nasta!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:
Ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo:
jedan za sve umrije, svi dakle umriješe;
i za sve umrije, da oni koji žive ne žive više sebi,
nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu.
Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu;
ako smo i poznavali po tijelu Krista,
sada ga tako više ne poznajemo.
Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor.
Staro uminu, novo, gle, nasta!

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja Lk 7, 16

Prorok velik usta među nama!
Pohodi Bog narod svoj!

 

Evanđelje Mk 4,35-41

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U onaj dan, uvečer, reče Isus svojim učenicima:
»Prijeđimo prijeko!«
Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa
kako već bijaše u lađi.
A pratile su ga i druge lađe.
Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu:
»Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?«
On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru:
»Utihni! Umukni!« I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče: »Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?« Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu:
»Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?«

Riječ Gospodnja.

 

MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, s pouzdanjem se utecimo nebeskom Ocu, znajući da samo on može smiriti sve naše životne oluje i darovati nam istinski mir duše:

  1. Sveta Crkva plovi nemirnim vremenima, pokušavajući ostati vjerna Kristu. Čuvaj je od zla i daj da nikad ne zaboravi da je jedino Krist pravi kormilar na putu prema vječnosti, molimo te.
  2. Da bismo te slijedili, moramo te upoznati. Obdari mudrošću pastire svete Crkve da nas mogu poučiti Kristovu nauku i tako privesti pravoj vjeri i spasenju, molimo te.
  3. Mnoge su oluje ratova i nemira zaprijetile svijetu. Smiri nemire među narodima i budi im sigurna luka u kojoj će pronaći tvoj mir, molimo te.
  4. Često ti se utječemo samo kad nas zadese teške muke. Daj da ti se uvijek utječemo molitvom, kako u teškim životnim situacijama, tako i u dobrima, molimo te.
  5. Tjelesnom smrću rađamo se za novi život. Daj da svi grijesi ovozemnosti jednom umru s našim tijelom i da se tvojom milošću preporodimo za vječni život u nebesima, molimo te.

Nebeski Oče, zahvaljujemo ti što smiruješ sve oluje ovoga svijeta i naših života te nam daruješ mirnu luku. Učini nas vjernima tvome Sinu i daj da ga neprestano slijedimo do sigurne luke tvoga nebeskog kraljevstva. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Preuzeto sa: https://www.hilp.hr

Back to Top