Liturgijska čitanja

Liturgijska čitanja – Treća korizmena B – 03.03.2024.

 

Treća korizmena nedjelja - Isus čisti hram, ali najveća mu je želja  očistiti čovjekovo srce – narod.hr

Isus u hramu

 

Prvo čitanje Izl 20,1-3.7-8.12-17 (kraća verzija)

Zakon bijaše dan po Mojsiju.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Bog izgovori sve ove riječi:
»Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Nemoj imati drugih bogova uz mene.
Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga,
jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Poštuj oca svoga i majku svoju
da imadneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj.
Ne ubij! Ne učini preljuba! Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
Ne poželi kuće bližnjega svoga!
Ne poželi žene bližnjega svoga;
ni sluge njegova, ni sluškinje njegove,
ni vola njegova, ni magarca njegova,
niti išta što je bližnjega tvoga!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 19,8-11

Pripjev: Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Savršen je zakon Gospodnji, dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Prava je naredba Gospodnja, srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.

Neokaljan strah Gospodnji, ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Dragocjeniji od zlata, zlata čistoga;
slađi od meda, meda samotoka.

 

Drugo čitanje 1Kor 1,22-25

Propovijedamo Krista raspetoga.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer lûdo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja Iv 3,16

Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca;
tko god u njega vjeruje, ima život vječni.

 

Evanđelje Iv 2,13-25

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hra- ma zajedno s ovcama i volovima. Mjenjači­ma rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgova­čku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisa­- no: Izjeda me revnost za dom tvoj.

Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No, on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisje­tiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.

Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.

Riječ Gospodnja.

 

MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, živeći u skladu s Božjim zapovijedima, darovanim nama ljudima, pripremamo svoje duše za vječnost, stoga se zahvalna srca utecimo Bogu Ocu te ga zamolimo:

  1. Tvoj je Sin ukazao na svetost hrama Božjega. Daj da Crkva s osobitom pažnjom brine za svaki tvoj sveti dom u kojem prebivaš, molimo te.
  2. Pastiri svete Crkve brinu o dušama vjernih. Daruj im svoga Duha kako bi nas uvijek mogli primjerom i riječima usmjeravati putem dobra, molimo te.
  3. Tvoj je Sin znao da će umrijeti, ali time i spasiti ljude od vječne smrti. Daj da nas njegova žrtva potakne na revno vršenje tvojih zapovijedi i čuvanje hrama duše od grijeha, molimo te.
  4. Sveto nas Pismo uči kako su mnogi povjerovali gledajući znamenja koja je Krist činio. Daj da i mi srcem vidimo i povjerujemo u sva čudesa koja činiš za nas, te ti za njih iskazujemo zahvalnost, molimo te.
  5. Naši su se dragi pokojni u ovome životu trudili očuvati hram svoga tijela od grijeha. Iskaži im svoje milosrđe te ih okupi oko svoga nebeskog stola, molimo te.

Bože Oče, izrekli smo ti ove naše prošnje u nadi da ćeš ih uslišiti. Daj da još čvršće prionemo uz tvoje svete zapovijedi, te se puni nade odreknemo svakog zla i živimo za vječnost na koju nas pozivaš. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Preuzeto sa: https://www.hilp.hr

Back to Top