Liturgijska čitanja na desetu nedjelju kroz godinu – A – 11.06. 2023.

Liturgijska čitanja na desetu nedjelju kroz godinu – A – 11.06. 2023.

Prvo čitanje: Hoš 6,3-6

Čitanje Knjige proroka Hošee

»Težimo da upoznamo Gospodina: ko zora pouzdan mu dolazak.
On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju.«
»Što za tebe mogu učiniti, Efrajime?
Što za tebe mogu učiniti, Judo?
Ko oblak jutarnji ljubav je vaša, ko rana rosa koje nestaje.
Zato sam ih preko prorokâ sjekao
i ubijao riječima usta svojih;
al sud će tvoj izaći ko svjetlost.
Jer ljubav mi je mila, ne žrtva, poznavanje Boga, ne paljenice.«
 

Riječ Gospodnja. 

 

Otpjevni psalam: Ps 50,1.8.12-15

Pripjev:

Onomu koji hodi stazama pravim
pokazat ću spasenje Božje.

Bog nad bogovima, Gospodin, govori i zove zemlju
od izlaza sunčeva do zalaza.
»Ne korim te zbog žrtava tvojih – paljenice su tvoje
svagda preda mnom.«

»Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao
jer moja je zemlja i sve što je ispunja.
Zar da ja jedem meso bikova
ili da pijem krv jaraca?«

»Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu,
ispuni Višnjemu zavjete svoje!
I zazovi me u dan tjeskobe:
oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti.«

 

Drugo čitanje: Rim 4,18-25

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo – bilo mu je blizu sto godina – i obamrlost krila Sarina. Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost.

Ali nije samo za nj napisano: Uračuna mu se, nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen ra­ di našeg opravdanja.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mt 9, 9-13

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pode za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: »Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?«

A on, čuvši to, reče: »Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.«

Riječ Gospodnja.


MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, s pouzdanjem se utecimo milosrdnom Ocu koji od nas ne traži velike žrtve, već istinsko pouzdanje u njegovu neizmjernu ljubav:

  1. Abrahamova je čvrsta vjera urodila stostrukim plodovima. Daj da vjera svete katoličke Crkve bude kadra mijenjati lice svijeta u skladu s Kristovim naukom, molimo te.
  2. Prihvaćajući Kristov poziv, Matej je izabrao promjenu za vječnost. Sve koji ovih dana primaju sakrament svećeništva, učvrsti u vjeri i učini njihov izbor plodonosnim za vječnost, molimo te.
  3. Krist je došao da liječi duše grešnikâ, kao što su i liječnici potrebni bolesnima. Svima zaposlenima u zdravstvu podari suosjećanje i pažnju u brizi za bolesne i nemoćne, molimo te.
  4. Svakome od nas pružaš ruku spasenja po vjeri u tvoga Sina. Daj da se ne opiremo tvome milosrđu, već čvrsto prionemo uz Kristov nauk, molimo te.
  5. Iako po naravi grešni, naši su se pokojni trudili živjeti pravedno. Iskaži im svoje neizmjerno milosrđe te ih uvedi u vječnost, molimo te.

Oče milosrdni, usliši ove naše molitve koje smo ti uputili te nas ispuni živom vjerom, kakvom ti je nekad Abraham služio, da možemo spoznati bolest grijeha i oduprijeti se svakoj tami, čvrsto vjerujući u tvoju ljubav i milosrđe. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 Preuzeto sa https://www.hilp.hr

Back to Top