Liturgijska čitanja za 27. nkg C – 02. 10. 2022.

Prvo čitanje: Hab 1, 2-3; 2, 2-4

Čitanje Knjige proroka Habakuka

»Dokle ću, Gospodine, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi ’Nasilje!’ a da ti ne spasiš? Zašto puštaš da gledam nepravdu, zašto gledaš ugnjetavanje? Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je, razmirica bjesni!« Tada Gospodin odgovori i reče: »Zapiši viđenje, ureži ga na pločice da ga čitač lako čita. Jer ovo je viđenje za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti! Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 95, 1-2.6-9

Pripjev: O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!

 

Dođite, kličimo Gospodinu,

uzvikujmo Hridi, spasitelju svome!

Pred lice mu stupimo s hvalama,

kličimo mu u pjesmama!

 

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,

poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Jer on je Bog naš,

a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

 

O da danas glas mu poslušate:

»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,

kao u dan Mase u pustinji

gdje me iskušavahu očevi vaši,

iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

 

Drugo čitanje: 2Tim 1, 6-8.13-14

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: Podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Božjoj. Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Lk 17, 5-10

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.«

»Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ’Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’«

Riječ Gospodnja.

————————————

Molitva vjernika

Apostoli su molili Gospodina da im umnoži vjeru. I nama često malakše vjera pred izazovima današnjice, stoga uputimo nebeskom Ocu svoje prošnje. Molimo zajedno:

Umnoži nam vjeru!

  1. Po Duhu Svetome primamo dar vjere. Daj da tvoja Crkva u svim svojim nastojanjima djeluje snagom, ljubavlju i razborom po duhu koji joj je darovan, molimo te.
  2. Tvoji nas pastiri vode i poučavaju u vjeri. Blagoslovi ih te učini vrijednim i zauzetim radnicima tvoga kraljevstva, molimo te.
  3. Redovničke su zajednice ognjišta molitve i djela milosrđa. Blagoslovi ih i obdari potrebnim milostima kako bi svojim djelima širili tvoju neizmjernu dobrotu i milosrđe, molimo te.
  4. Diljem svijeta sazrijeva hrana za korist ljudima. Blagoslovi sva polja kako bi donosila obilat rod, a ljudske ruke kako bi sabirale za svoje potrebe i od obilja dijelile sa siromašnima, molimo te.
  5. U ovome smo svijetu sluge koje mogu radosna srca služiti bližnjima i time svijet učiniti ljepšim. Svim pokojnima, koji su za života vršili tvoju svetu volju i služili ti, podaj vječni mir za tvojim stolom u nebesima, molimo te.

Nebeski Oče, zahvaljujemo ti što si čuo ove naše prošnje. Pruži nam svoju milosrdnu ruku kada gubimo vjeru i izbavi nas svake navezanosti na zemaljsko i prolazno. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 Preuzeto sa https://www.hilp.hr

Back to Top