Liturgijska čitanja

Liturgijska čitanja – Pedesetnica – D U H O V I   – B – 19.05.2024.

 

»Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene.«

 

Prvo čitanje Dj 2,1-11

Svi se napuniše Duha svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 104,1ab. 24ac 29b-31.34

Pripjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine,
puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

 

Drugo čitanje Gal 5,16-25

Plodovi Duha.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom. A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već, rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja

Dođi Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika;
i oganj svoje ljubavi u njima užezi!

 

Evanđelje Iv 15,16-27;16,12-15

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«

Riječ Gospodnja.

 

MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, iskrenim se prošnjama utecimo nebeskom Ocu, moleći ga da na nas obilno izlije svoga Duha te nas obnovi na svoju sliku:

  1. Tvoja sveta Crkva, vođena Duhom Svetim, prkosi iskrivljenim vrednotama. Podari joj Duha mudrosti da u svijetu poljuljanih vrijednosti ustraje u naviještanju Istine, molimo te.
  2. Kristovi su učenici, darom Duha Svetoga, počeli govoriti drugim jezicima. Obdari svojim Duhom svećenike da mogu naviještati tvoje evanđelje svim narodima svijeta, molimo te.
  3. Svijet današnjice usmjeren je na materijalne blagodati. Podaj nam Duha razuma da uvidimo propadljivost materijalnog i smisao istinskog života, molimo te.
  4. Prave su vrijednosti plodovi Duha Svetoga. Daj da se svakoga dana trudimo živjeti po tvojim svetim zapovijedima, molimo te.
  5. Mnogi mladi ovih dana primaju darove Duha Svetoga. Upravi im korake na put Istine kako bi životom naviještali tvoja veličanstvena djela, molimo te.

Oče nebeski, dok ti zahvaljujemo za svaki tvoj dar po Duhu Svetome, molimo te da sve one, koji su djelovanju Duha zatvorili svoja srca, oslobodiš nevjere i privedeš svome milosrdnom srcu. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Preuzeto sa: https://www.hilp.hr

Back to Top