Liturgijska čitanja

Liturgijska čitanja – 1. nedjelja došašća – B, 03. 12. 2023.

 

Prvo čitanje Iz 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7

O da razdreš nebesa i siđeš!

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ti si, Gospodine, naš otac, otkupitelj naš – ime ti je oduvijek. Zašto, Gospodine, zašto si dopustio da odlutamo s tvojih putova, zašto dade da nam srce otvrdne da se tebe više ne bojimo? Vrati se, radi slugu svojih i radi pleménâ baštine svoje! O da razdreš nebesa i siđeš: pred licem tvojim tresla bi se brda. Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo, da bi bog koji, osim tebe, takvo što učinio onima koji se uzdaju u njega. Pritječeš onomu što pravdu čini radosno, onima što se tebe spominju na putima tvojim; razgnjevismo te, griješismo, od tebe se odmetnusmo. Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose. Nikog nema da ime tvoje prizove, da se trgne i osloni o tebe. Jer lice si svoje od nas sakrio i predao nas u ruke zločinima našim. Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac: mi smo glina, a ti naš lončar – svi smo mi djelo ruku tvojih.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 80, 2ac.3b.15-16.18-19

Pripjev: Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!

Pastiru Izraelov, počuj,
ti što sjediš nad kerubima, zablistaj,
probudi silu svoju,
priteci nam u pomoć!

Vrati se, Bože nad vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!

Tvoja ruka nek bude
nad čovjekom desnice tvoje,
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

 

Drugo čitanje 1Kor 1, 3-9

Očekujemo objavljenje Gospodina našega Isusa Krista.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu – u svakoj riječi i svakom spoznanju. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u dan Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja Ps 85, 8

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

 

Evanđelje Mk 13,33-37

Bdijte: ne znate kad će se domaćin vratiti.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!«

Riječ Gospodnja.

 

MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, na početku nove liturgijske godine evanđelje nas poziva na budnost u usmjeravanju svojih života ka vječnosti, stoga se utecimo poniznim prošnjama Bogu Ocu:

  1. Budnost se očituje u neprestanoj molitvi i dobrom življenju svoga zemaljskog poziva. Učini svetu Crkvu revnom u molitvi i izvršavanju povjerenog poslanja, molimo te.
  2. Svećenici svakog dana slave otajstvo Kristova predanja i tako budno iščekuju njegov ponovni dolazak. Daj da ti u svemu budu vjerni te ustrajni u naviještanju nade vječnosti, molimo te.
  3. U svijetu se posljednjih godina ubrzano gube istinske životne vrijednosti. Ulij ljudima u srce nadu da je tvoja svemoć iznad svake zemaljske zablude i jedina vodi spasenju, molimo te.
  4. Natovareni brigama svakidašnjeg života, zanemarujemo duhovni život. Osvijesti nas da se oslobodimo pretjeranih briga oko prolaznog i živimo povezanije s tobom, molimo te.
  5. Naši su dragi pokojni usnuli i čekaju tvoje milosrđe. Smiluj se njihovim dušama i podari im dočekati Krista u nebeskim prostranstvima tvoga kraljevstva, molimo te.

Bože Oče, usliši ove naše prošnje i daj nam ovozemaljske živote oblikovati u budnoj molitvi, vršeći svaki dan tvoju volju u poslanju za koje nas uvijek iznova osposobljuješ. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Preuzeto sa: https://www.hilp.hr

Back to Top