Prijave za svete mise – 2021.

Nekoliko važnih uputa u svezi sa misnim slavljima:

  1. za svako sudjelovanje na sv. misi potrebno se je prijaviti sa punim imenom i prezimenom te navesti broj telefona ili E-mail adresu. Prijave se vrše preko interneta (vidi gore) ili u vrijeme rada župnoga ureda na misijski telefon: +49(0)6131 22 94 54. Oni koji se nisu u mogućnosti prijaviti elektronskim putem, naknadno će biti upisani na listu sudionika!
  2. neka se za misu ne prijavljuju vjernici koji imaju nekakvu infekciju ili su rizična skupina
  3. pred crkvom, u crkvi – uvijek se drži potrebni razmak
  4. pri ulasku u crkvu obvezno je dezinficirati ruke
  5. u crkvu se ulazi i iz crkve se izlazi s zaštitom preko nosa i usta
  6. u klupe sjesti točno na označeno mjesto
  7. na pričest se ide klupa po klupa, jedno po jedno držeći rastojanje noseći zaštitnu masku – pričest se prima isključivo n ruku
  8. milostinja se stavlja u košarice na ulazu ili izlazu iz crkve
  9. nakon mise izlazi se na sva vrata polako s rastojanjem

Molimo sve vjernike da se drže ovih uputa i da paze na druge. Štiteći druge zaštiti ćemo i sebe.

Back to Top