Prijave za svete mise – 2021.

Nekoliko važnih uputa u svezi sa misnim slavljima:

  1. neka se za misu ne dolaze vjernici koji imaju nekakvu infekciju ili su rizična skupina
  2. pri ulasku u crkvu obvezno je dezinficirati ruke
  3. u crkvu se ulazi i iz crkve se izlazi s zaštitom preko nosa i usta. Maska se nosi za  vrijeme cijele svete mise
  4. na pričest se ide klupa po klupa, jedno po jedno držeći rastojanje noseći zaštitnu masku – pričest se prima isključivo n ruku
  5. milostinja se stavlja u košarice na ulazu ili izlazu iz crkve
  6. nakon mise izlazi se na sva vrata polako s rastojanjem

Molimo sve vjernike da se drže ovih uputa i da i dalje paze na druge.

Back to Top