I u lipnju slavimo sv. mise sa narodom pod posebnim uvjetima

Ovdje se možete prijaviti za sudjelovanje na svetim misama!

 

Draga braćo i sestre,

nakon dugog iščekivanja konačno su se stvorili uvjeti da možemo započeti sa slavljem svetih misa uz sudjelovanje naroda. Iako je broj sudionika ograničen, a uvjeti slavlja drugačiji – ipak se radujemo da možemo zajedno slaviti Gospodina!

Svete mise slavimo od ponedjeljka, 01.06.2020. prema slijedećem rasporedu:

19.00 sati – mogućnost za sv. ispovijed u našem centru

19.30 sati – krunica i sv. misa – svibanjska pobožnost 

09.30 sati – nedjeljna sv. misa

12.00 sati – nedjeljna sv. misa

14.00 sati – nedjeljna sv. misa

Nekoliko važnih uputa u svezi sa misnim slavljima:

  1. za svako sudjelovanje na sv. misi potrebno se je prijaviti sa punim imenom i prezimenom te navesti broj telefona ili E-mail adresu. Prijave se vrše preko interneta (vidi gore) ili u vrijeme rada župnoga ureda na misijski telefon: +49(0)6131 22 94 54
  2. neka se za misu ne prijavljuju vjernici koji imaju nekakvu infekciju ili su rizična skupina
  3. pred crkvom, u crkvi – uvijek se drži potrebni razmak
  4. pri ulasku u crkvu obvezno je dezinficirati ruke
  5. u crkvu se ulazi i iz crkve se izlazi s zaštitom preko nosa i usta
  6. u klupe sjesti točno na označeno mjesto
  7. na pričest se ide klupa po klupa, jedno po jedno držeći rastojanje – pričest se prima isključivo n ruku
  8. milostinja se stavlja u košarice na ulazu ili izlazu iz crkve
  9. nakon mise izlazi se na sva vrata polako s rastojanjem

Molimo sve vjernike da se drže ovih uputa i da paze na druge. Štiteći druge zaštiti ćemo i sebe.

Nažalost, sve su ostale aktivnosti u zajednici do daljnjega odgođene!