TRINAEST UTORAKA SV. ANTI PADOVANSKOM

U crkvi sv. Emerana u Mainzu, počevši sa utorkom 19. ožujka, na blagdan sv. Josipa, održavat će se pobožnost u čast sv. Ante padovanskoga, nazvana i pobožnost Trinaest utoraka. Nakon sv. mise koju slavimo u 19.30 sati molimo 13 molitava na čast Sveca svega svijeta.

Sveti je Ante poznat kao svetac koji je zagovornik kod Gospodina u raznim potrebama. Stoga mu se mnogi utječu u svojim nevoljama. Molimo sve one koji na poseban način časte sv. Antu i koji mu se utječu u različitim potrebama, da se odazovu na ovu pobožnost.

Sve Antune padovanski, moli za nas!

Back to Top